egeçep logo
ÇHD Basın Açıklaması: Vahşi Kapitalizmde Köle Tüccarlığı “Özel İstihdam Büroları
Basına ve Kamuoyuna
Vahşi Kapitalizmde Köle Tüccarlığı
“Özel İstihdam Büroları”
 
            Kapitalizmin krizi derinleştikçe; emekçilere karşı vahşeti de yeni boyutlar kazanıyor. 
            Türkiye İşveren Sendikaları  Konfederasyonu'nun 3 Kasım 2008 tarihli raporunun 7. maddesinde yer vererek hükümete ilettiği 'Özel İstihdam Büroları aracılığı ile Dönemsel Çalışmanın Yasalaştırılması' talebi AKP hükümeti tarafından kabul edilerek 5920 Sayılı torba yasa ile yerine getirildi.    
            Bizler biliyoruz ki, her faşist düzenlemeye, her saldırı  operasyonuna, her türlü gerici uygulamaya kamuyu manüpile edici isimler koyma kurnazlığı bu yasada da gösterildi. Ücretli köle tüccarlarının adı 'Özel İstihdam Bürosu', işçinin yaptığı işin adı da 'Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi' oldu. Sermaye sınıfı krizden, yoksulluktan, açlıktan, çaresizlikten sermaye elde etmek, açlığı ve çaresizliği kullanarak birikimini hızlandırmak istiyor.
            Bu amaçla çıkarılan yasa ile neler yapılacak? 
            Özel İstihdam Büroları, işçilerle iş sözleşmeleri yapacak ve işçiyi talep eden herhangi bir patrona devredecek. Bunun anlamı, işçi kendini özel istihdam bürosu denilen ücretli köle ticarethanesine, iş sözleşmesi adı altında emeğini  satacak; o da işçiyi çalıştıracak patrona 'devir' adı altında  geçici ve güvencesiz olarak kiralayacak. Ücretli köle tüccarı bu işlemden komisyon adı altında alacağı bir bedeli, cebine indirecek.
            Bu yasa ile işçi sınıfının tarihsel olarak büyük mücadele ve bedeller  ödeyerek elde etmiş olduğu, bir takım haklar ortadan kalkacaktır. Gerek İş Kanununda gerekse de bireysel iş hukukunda kısmen de olsa uygulanan  birçok bireysel hak, sekiz saatlik çalışma, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve haftalık ve yıllık izin gibi bazı temel haklar uygulanamayacaktır. Yine İş Kanununda tanımlanan Asıl işverenin taşeron ile olan müşterek ve müteselsil sorumluluğu da ortadan kaldırılacaktır. Patronların iş güvencesi olmayan işçi çalıştırma oranı yükselecek, sendikasızlaştırma hızlanacak, işçilere sürekli iş ve mekan değiştirilerek grev ve toplu sözleşmelerden doğan haklar fiilen uygulanamaz hale getirilecektir. Bugün zaten dibe vurmuş olan insanca yaşam hakkı tamamen ortadan kalkacak, patronlara işçiyi istedikleri gibi kullanma, ezme, daha derinlemesine sömürmesine neden olacaktır. Bu şekilde çalışan işçinin kıdem tazminatı, sosyal güvenlik hakkı gibi temel hak ve taleplerinin hangi patron tarafından karşılanacağı da belirsiz içinde olacaktır.  İşçilerin sürekli mekan ve iş değiştirmesine bağlı olarak işçiye verilecek eğitimlerin azalması nedeniyle iş kazaları  artacaktır.   
            Bu tarz çalışma hayatına ülkemiz Tuzla tersaneleri örneğinde tanıktır. Tarif edilen çalışma şartlarının uygulandığı   ‘bu ölüm havzasında’ daha dün Hüseyin Kırgül isimli bir işçi öldü ve bir işçi  de ağır yaralıdır. Ve bugün bu havzada ölüm sayısı 100’ü geçmiştir.
            Açlık, yoksulluk ve örgütsüzlükle terbiye edilmeye çalışılan işçiler, yasanın kendilerine tanıdığı  her türlü hakkı, işten atılma korkusuyla zaten kullanamıyorlardı. Bu yasa ile bu haklarını artık hiç kullanamayacaklar.   İşçiler, özel istihdam bürosu denilen tüccara, mevcut yasanın kendilerine tanıyor göründüğü her türlü haktan fiilen vazgeçeceklerdir. 
Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, egemenler tarafından uygulanan her türlü sömürü ve baskı politikasına karşı verilecek mücadele de işçilerin, ezilenlerin yanında olacağımızı yineliyoruz.
              Sömürü kanıksandı, yoksulluk kitleselleşti. 
            Yoksulluk ve açlık kanıksandı; şimdi kölelik dayatılıyor. 
            Gericiliğin her zaferi tarihsel yenilgiyle malüldür. Bu gerçeği onlara göstermek işçi sınıfının elindedir.
Saygılarımızla. 09.07.2009
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ


09.07.2009







Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu