egeçep logo
KURBAN BAYRAMINDA ZEYTİNLER KURBAN EDİLDİ

01.12.2009

 

KURBAN BAYRAMINDA ZEYTİNLER KURBAN EDİLDİ

 

            Geçtiğimiz bayram günleri ve öncesinde Kemerköyü Marmaracık mevkiinde Şaban Ekin , Zülkani Ekin , Mehmet Yudar , Yusuf Gür , Seyit Ali Yakar , Ali Şahin , Mevlüt Aydın ve Mehmet Koç’a ait araziler içersinde bulunan zeytin ağaçları İÇDAŞ tarafından sökülerek imha edilmiştir.

            Söz konusu bölgeye adı geçen şirket tarafından Bekirli termik santralı kurulmaktadır.Kurulan santral 1200 megavat gücünde olup yılda yaklaşık 3.5 milyon ton ithal linyit kömürü kullanacaktır.Santralin kül deponi alanından çevreye radon gazı yani radyasyon yayılacak , bacasından çıkan kükürtdioksit , azot oksit , karbondioksit vs. gibi gazlar havaya karışacak sonuçta asit yağmurları olarak yöredeki tarım alanlarının , ormanların ve su kaynaklarının üzerine yağacak bölgedeki yaşamı yıllar içersinde yok edecektir.

            Ayrıca söz konusu santralin kurulacağı bölge her yönüyle eşine az rastlanır zeytin gibi barışın , bereketin ve sağlığın simgesi kutsak ağacı yetiştiren bir bölgedir.3573 sayılı zeytincilik yasasının 20. maddesi “ zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytin yağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan , toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez ….. “ demektedir.Yine bu maddenin 2. fıkrasında zeytincilik sahaları daraltılamaz  , belediye sınırları içersinde imara açılmış zeytinliklerde bile imara açılacak saha hiçbir şekilde zeytinlik  alanın % 10 nu geçemez , yine bu % 10 luk sahadaki   zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir demektedir.

            Yine söz konusu termik santralin CED raporunun iptali ile ilgili açılmış dava Çanakkale İdare Mahkemesinde sürmektedir.Yöredeki zeytin katliamı bu davanın sonucunu etkilemeye yönelik bir davranıştır.Anlaşılan termik santrale 3 km mesafede olan zeytinliklerin geleceği tehlikededir.

            Zeytincilik yasasının 20. maddesi çok açık iken , bu bölgeye termik santral kurmak ve bu santralin kurulmasına yeşil ışık yakmak açıkça suçtur. Bu suçu işleyen yasa tanımazlar şimdide zeytin ağaçlarını yasanın açık hükmüne rağmen yok ederek yeni bir suç daha işlemektedirler.

            Yasa tanımazlara karşı buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Başta Çanakkale Valiliği olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve çağırıyoruz.

            Yörede yaşayan tüm yurttaşlarımızı da zeytinlerin korunması , termik santrale kurban edilmemesi için duyarlı olmaya davet ediyoruz.

            Eğer zeytinleri koruyamaz , onları kurban bayramında termik santrale kurban vermeye devam edersek yakında çocuklarımızı ve torunlarımızı aynı uğurda kurban vereceğimizi derin bir üzüntüyle tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz .

            Saygılarımızla

 

Hicri NALBANT                                                                               Demet ÇAVUŞGİL

Ziraat Müh.Odası Şube Başkanı                                                   TEMA İl Temsilcisi

Çanakkale Çevre Platformu Dönem Sözcüsü

 

Ali Rıza BERKİT                                                                  Mehmet ÖZKURNAZ

TÜKODER Başkanı                                                            KÖYKOP Genel Başkanı

 01.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu