egeçep logo
EGEÇEP AÇIKLAMA (KÜLTÜRPARK HAKKINDA)

İzmir meslek odaları ve yurttaşlar tarafından Kültürpark’ta yer altı otoparkı yapımının iptali amacıyla açılan davada, İzmir 1.İdare Mahkemesi , bilirkişi raporuna dayalı olarak iptal kararı vermiştir. İzmir Büyükşehir  Belediyesinin temyizi üzerine Danıştay 6.dairesi bu iptal kararını bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermiştir.
Bunun üzerine davacı meslek odası ve yurttaşlar, İzmir 1.İdare Mahkemesine başvurmak suretiyle yerel mahkemenin iptal kararında israr etmesini talep etmişlerdir. Yerel mahkeme kararında israr ettiği takdirde dosya incelenmek üzere Danıştay idari Dava Daireleri genel Kuruluna gönderilecektir. İsrar talebimiz şu anda sayın mahkeme tarafından incelenmektedir.
Ancak, davanın bu kritik aşamasında, Belediye tarafından durdurulan inşaatın yeniden başlatılması için inşaat alanına malzeme taşındığı ve inşaat faaliyetine devam edileceği anlaşılmıştır.

Hukuk devletine ve yargı sürecine saygılı bir belediye Yönetiminin  en azından israr talebimiz hakkında mahkemenin vereceği kararı beklemesi gerekirken  inşaata yeniden başlama girişimi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Meydana gelebilecek kamu zararından Belediye yetkilileri sorunlu olacaktır.

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ve belediye bürokratlarını yargılama sürecine saygılı davranmaya davet ediyoruz.22.01.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu