egeçep logo
BERGAMA, ALLIANOI OLMADAN EKSİKTİR!
Değerli basın mensupları,
 
Öncelikle yitirdiğimiz, yaşam savunucuları sayın Prof.Dr. Necdet Aral, sayın Prof. Dr. Ahmet Hızal, sayın Prof. Dr. Asuman  Efe ( Bitki Anne )'yi saygıyla anıyor ve bu açıklamayı onlara ithaf ediyoruz. Geleceği yok sayanlara karşı duruşları öğretimizdir.

 

ALLIANOI için umut ışığı! Hukuk 2000 yıllık ALLIANOI ören yerinin bir kez daha mille, aslında çamurla kapatılarak korunamayacağının altını çizmiştir. Son dört yıldır kazı izni verilmeyen, bilimsel hiçbir çalışma yapılmasına olanak tanımayan zihniyetin sahipleri acaba alınan bu karara ne diyecekler?..

 

Daha önce kamuoyuna 2006, 2007 yılında yılları içinde Koruma Bölge Kurulu’nun Allianoi ile ilgili aldığı koruma(ma) kararlarının arka arkaya yargı tarafından iptal edildiğini duyurmuştuk. Şimdi bir kez daha müjdeliyoruz; Allianoi’u çamurlu suya gömme  ısrarının son ürünü olan İzmir II.Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu 25.09.2009 tarihli karar da yargı tarafından durduruldu.  İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 12.05.2010 tarihinde aldığı karar ile “…kararın dayanağı olan ilke kararları Danıştay tarafından iptal edildiğinden Koruma Kurulu kararının hukuksal dayanağını yitirdiğini, hukuka aykırı kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden…” yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Şimdi en geç 30 gün içinde yargı kararının uygulanmasını, Allianoi’u suya gömecek her türlü hazırlığın durdurulmasını, ayrıca Allianoi’u suya gömme ısrarından vazgeçilmesini bekliyoruz.  

 

Ülkemizin dört bir yanında suya set çeken, kısa vadeli politikalarla gerçekçi yatırımlardan uzak kararlar verenler yarın insanların yüzüne nasıl bakacaklar?..Geçmişiyle, suyundaki balığı, gökyüzündeki kuşuyla bütün olan insanlarımız, hem yerleşik hayatlarından uzaklaştırmakta hem de gelenekleri yok edilmektedir. Kamulaştırma bedeli adı altında ödenen meblağlar bittiğinde insanlar nereye gidecek hangi kapının önünde diz çökeceklerdir?

 

Toprağın altındaki vazgeçilmez kültürel birikimine sırt dönmekte sakınca görmeyen yöneticiler Allianoi’un gözlerden uzak tutulabilmesi için her türlü ziyareti yasaklamış ve  ALLIANOI’u adeta kaderine terketmişlerdir. Şimdilerde kene tehlikesinden söz edilmekte ancak Allianoi’da hiçbir ciddi bakım yapılmamaktadır. Acaba kendiliğinden yıkıma uğraması mıdır hedeflenen!

 

Ödül sahiplerinin yanıtlamasını istiyoruz. Suyla gelen tüm kültürleri, yaşamı, dili ve insanı, Fındıklı’yı, Loç’u, Allianoi ve Yuvarlakça’yı, Munzur’u, Hasankeyf’i, Senoz’daki, Kozak ve yapımını hayal ettiğiniz inşaatları geleceği yok etmek pahasına sürdürmeye devam mı edeceksiniz?..Yükselen çığlıkları duymama konusundaki kararlı tutumunuz, üç beş taştır cümleleriniz gerçeklikten uzaktır. Su; barış ve kültür demektir.

 

Bakınız, ALLIANOI konusunda duyarlı olduklarından kuşku duymadığımız  Bergama’nın özverili insanları UNESCO DÜNYA MİRASI listesine girebilmek adına çalışmalar yapmaktadırlar. Zeus sunağını yıllardır toprağına davet edenler elbette ALLIANOI’u unutmayacak ve doğru kararı vereceklerdir.

 

Çağrımızı sizlerin aracılığıyla yineliyoruz.
 

BERGAMA, ALLIANOI olmadan eksiktir!

ALLIANOI’da bilimsel çalışmalara izin verilsin.

Kazılar başlasın!

 

Allianoi Girişim Grubu Adına

İffet DİLER10.06.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu