egeçep logo
26.05.2011 ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bizler bilime ve akademik özgürlüğe inanan, halkımızın sağlığına
duyarlı insanlarız. Anlaşılan odur ki, mevcut iktidar ve onun
iradesine girmiş kurumlar, bu haklı duruşumuza karşı devamlı olarak
olumsuz anlamda asimetrik güç kullanmakta, akademik, bilimsel ve etik
değerleri çiğnemektedir. Bu olumsuzluğun en güncel örneği Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim üyesi Prof. Dr. Onur
Hamzaoğlu'dur.

Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu, geçtiğimiz dönemde Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim dallarında görev yapan
meslektaşları ile birlikte, Kocaeli Dilovası yöresini kapsayan çevre
sağlığına yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Kocaeli
Üniversitesi Rektörlüğü araştırma fonu tarafından da desteklenen
araştırmada, çevre kirliğine bağlı olarak annelerin ilk sütünde ve
bebeklerin ilk dışkılarında bazı ağır metaller ve eser elementler
saptanmıştır.

Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu, yürütücüsü olduğu bu araştırmanın sonuçlarını
basın yoluyla kamuoyuna sunmuş, ancak basın açıklaması sonrasında
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı tarafından
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edilmiştir. Şikayet gerekçesi
olarak ise Prof.Dr. Hamzaoğlu'nun  "Kan ve dışkıları bırakın, doğum
yapıp çocuk emziren annelerin sütünde bile çinko, demir, alüminyum,
kurşun, kadmiyum tespit ettik, tehlike büyük" şeklindeki görüşlerini
basın yoluyla paylaşması ve bu nedenle halkı paniğe sürüklemesi olarak
gösterilmiştir. Savcılık da hazırladığı dosyayı, söz konusu fiilin
incelenmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne göndermiştir.
Üniversite Rektörlüğü izin verdiği takdirde, Prof. Dr. Hamzaoğlu,
TCK'nin 213. maddesi uyarınca 2 ila 4 yıl arasında hapis istemiyle
yargılanacaktır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, akademisyen olmanın getirdiği toplumsal
sorumlulukla hareket etmiş ve Dilovası'nda yaşayan anne ve çocuklara
sahip çıkmıştır. Kendisine yönelik açılacak herhangi bir soruşturma,
''annelerimiz ve çocuklarımızın göz göre göre ölüme mahkum edildiği''
bilimsel gerçeğine karşı açılmış sayılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite sorumluluğuyla hareket
etmeli, soruşturmaya izin vermemeli ve Dilovası'nda yaşayan
annelerimiz ve çocuklarımızın sağlık hakkına sahip çıkmalıdır.

Ülkemizin üniversiteleri AKP ve YÖK eliyle yapılandırılırken, "yandaş"
akademisyen yaratılmak istenmektedir. Onların görüşlerine göre
akademisyenler, yandaşlara rant sağlayacak çılgın projeleri
onaylamalı, HES'lere karşı çıkmamalı, bilimsel aşırma yapmalı, merkezi
sınavlarda kopya çekilmesine sessiz kalmalı, çevre talanına yönelik
projecilik peşinde koşmalı,  GDO şirketlerine ve uluslararası ilaç
şirketlerine danışmanlık için sıraya girmeli,  ülkenin kamu kaynakları
satılmalı demelidir.

Bu nedenle Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu'nun bilimsel ve akademik haklarına
yapılan saldırı bilimsel bilgi üretmeye çalışan, topluma karşı
sorumluluk duyan, boyun eğmeyen akademisyenlerin tümüne yapılan bir
saldırıdır. Ancak ülkenin onurlu akademisyenleri bu sürece boyun
eğmeyecektir. Bizler, herkesi bilime ve toplumsal sorumluluğa sahip
çıkmaya ve Onur Hamzaoğlu'na destek olmak için hazırlanan imza
kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.

İZMİR TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

ÜNİVERSİTE KONSEYLERİ DERNEĞİ

EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU)

EĞİTİM-SEN 3 NOLU ŞUBE30.05.2011Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu