egeçep logo
KOZAK YAYLASI KURTULDU

29.03.2013                                                                           

 

KOZAK YAYLASINDA, UYUZKAYA’DAN SONRA YERLİTAHTACI VE GELİNTEPE ALTIN MADENİ OCAKLARINA VERİLEN ÇED İZNİ DE İPTAL EDİLDİ.

 

KOZAK YAYLASI KURTULDU

 

 Hem yaşam alanlarını hem de Hukuk Devleti'ni kirleten Bergama-Ovacık Altın Madeni'ne yönelik mücadelemiz yaklaşık 20 yıldan bu yana sürüyor. Bergama Köylülerinin toprağına, havasına, suyuna, yaşama sahip çıkmak amacıyla yıllarca sürdürdükleri onurlu direnişe, işletmenin kamu yararına aykırı olduğuna dair alınan onlarca mahkeme kararına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen söz konusu işletme pek çok hukukdışı, antidemokratik yollarla  faaliyetini sürdürdü. Ovacık'ta rezervin azalması üzerine, bu kez çevrede yeni ocaklar açılması yoluna gidildi. Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ye Kozak Yaylası'nda Uyuzkaya, Yerlitahtacı ve Gelintepe’de  altın maden ocağı açılma izinleri verildi.

Bu ocaklara verilen ÇED izinlerinin tamamı için ELELE Hareketi bileşenleri ve EGEÇEP tarafından yargıya başvuruldu. Kozak’ın ekosistemini mahvedecek olan bu işletmelere dur demek için yaklaşık 3-4 yıldır sürdürdüğümüz dava süreci sonuçlandı. Yaşamı savunma mücadelemize yargıdan destek geldi.

Önce ; İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 18.06.2012 tarihli kararı ile Dikili -Çağlan Köyü yakınlarındaki Uyuzkaya Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi” ne verilen ÇED izni iptal edildi.Bunu daha önce kamuoyuna duyurmuştuk.

Şimdi de İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarihli kararı ile Bergama - Yerlitahtacı Köyü’nde kurulması planlanan " Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak işletmeciliği Projesi"ne verilen ÇED izni iptal edildi.  İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 31.12.2012 tarihli kararıyla da Bergama-Kozak Köyü’nde planlanan "Gelintepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi"ne verilen ÇED izni iptal edildi.

Mahkemelerin kararlarında ‘’işletmelerin doğal olarak Bergama deresi su toplama havzası içinde olduğundan buradaki maden işletim faaliyetinin Bergama deresini de etkileyeceği, proje alanının tamamına yakın bir kısmından oluşan yüzey sularının Bakırçay'a ulaştığı, Bakırçay Nehrinin bu bölgedeki en önemli yüzey suyunu oluşturmakta ve bu havza içerisindeki yüzey-yeraltı sularını Ege Denizi'ne boşaltmakta olduğu, bu nedenle işletme sahası içindeki bütün ana ve tali akarsuların doğrudan veya dolaylı olarak buradaki maden faaliyetinden etkilenecek olduğu, başta toz ve benzeri çeşitli boyuttaki katı maddeler olmak üzere hafriyat sırasında ortaya çıkacak diğer katı ve sıvı maddelerin bu dereleri etkileyeceği ve böylece Bergama ve çevresinin suyunun kirleneceğinin’’ vurgulandığını görüyoruz.

Bu kararlarla Kozak Yaylası, Altın Madeninin yaratacağı tehlikelerden koruma altına alınmıştır. Kararların zaman geçirilmeden, eksiksiz uygulanması gerekir. Bunun için kararlara öncelikle Kozaklıların ve Bergamalıların, aynı zamanda tüm yaşam savunucularının sahip çıkmasını istiyoruz.

Başta İzmir Valisi olmak üzere ilgili tüm yetkililere buradan sesleniyoruz. Anayasa'nın 138.maddesi ve İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28.maddesine göre kararları en geç 30 gün içinde uygulayın, bölgedeki hazırlık faaliyetlerini durdurun ÇED iznine bağlı olarak verilen tüm izin ve ruhsatları geri alın. Aksi halde görevini yapmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında hukuki ve cezai yaptırımlar için gereken başvuruları yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Aldığımız bu karar yaşam alanlarının savunulması, korunması mücadelemizde önemli bir kazanımdır. Ülkemizin her yanında yaşam alanlarını savunanlara güç verecektir.   

 

                                                                       Dr. Oya Otyıldız

İzmir-Bergama,Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere ELELE Hareketi

Dönem Sözcüsü30.03.2013Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu