EGEÇEP 11. BİLEŞENLER KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

2,629 total views, 3 views today

26 Şubat 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi İnşaat Mühendisleri Odası Salonunda gerçekleştirdiğimiz EGEÇEP 11. Bileşenler Kurultayı’na Ege Bölgesinde yaşam savunucu mücadelesi veren birçok ekoloji örgütü katıldı. Bileşen örgütlerin kendi yerellerindeki mücadele deneyimleri ve süreçleri ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra kurultayın en önemli gündem maddelerinden birisi 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu oldu.

İzmir Kenti için yaşamsal önem taşıyan Kültürpark’ın sermeyenin arka bahçesi yapılmasına yönelik projeye karşı İzmirlilerin mücadelesini bu yıl Kurultayımızın açılış konusu yaptık. Kültürpark’a neler yapılmak istendiğini, verilen mücadeleyi bileşenlerimiz ile paylaştık.

12 yıldır Ege Bölgesinde faaliyet yürüten en önemli çevre örgütü olmanın yanı sıra, ülkemizdeki ekoloji mücadelesinin de bir parçası olan EGEÇEP olarak, ülkenin politik gündeminden bağımsız bir ekoloji mücadelesinin olamayacağını biliyoruz.

Son 15 yıldır uygulanan politikalar hem doğa, hem emek, hem demokrasi düşmanı politikalardır. Bu politikalarla, yaşam alanlarımız yıkıma, yok oluşa sürükleniyor. Bizden öncekilerden devraldığımız doğayı bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir şekilde bırakma çabamız bu nedenlerle her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İnsanla ve doğayla barış içinde kardeşçe yaşamdan yana bilim insanları üniversitelerden ihraç edilirken, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku’nun ve Caretta Caretta’ların yaşam alanlarını ve hepimizi yok oluşa sürükleyebilecek Akkuyu Nükleer Santralinin kurulmasının önünü açacak raporlar düzenleniyor. Biz EGEÇEP kurultayına katılan tüm kişi ve bileşenler, RES’lerle doğası talan edilmeye çalışan Karaburun’da  bizi dostça selamlayan Akdeniz fokuna mücadeleye devam edeceğimiz sözünü veriyoruz.

Dünyanın en verimli topraklarına sahip, yaşam kaynağı Aydın ovasında ne arılar, insanlar ne de başka canlılara yaşam hakkı tanımadan  Jeotermal santralleri açılmaya devam ediyor.

Yıllarca verilen mücadele sonucu elde edilen hukuksal kazanımlara rağmen Foça ve Aliağa termik santrallerin, cürufların ve diğer kirleticilerin tehdidi altında    zehirlenmeye devam ediyor.

HES’lerle milyonlarca yıldır vadilerimizden akan, tüm canlı yaşamının ve kültürümüzün kaynağı olan sularımıza el konuluyor.

Ormanlarımız enerji, maden, inşaat şirketlerine; kıyılarımız ranta ve balık çiftliklerine meze yapılıyor!

Yanlış tarım uygulamalarıyla suyumuz, toprağımız, havamız, denizlerimiz her geçen gün daha da kirleniyor.

Bu süre içerisinde yaşayarak öğrendik ki; demokrasinin, insan haklarına saygının, özgürlüğün, bilimsel özerkliğin, bilginin üstünlüğünün, kent hakkının, emeğin kurtuluşunun olmadığı yerde doğayla barışık, insan onuruna yaraşır bir yaşam da olmuyor, olamaz.

16 Nisanda yapılacak olan  Anayasa değişikliği paketindeki maddeler, ülkemiz demokrasisinde, ekonomisinde, doğa ve kent hakkına yönelik uygulamalarda geri dönüşümü olanaksız zararlara neden olacaktır.

Bu değişiklikler emeğin, barışın ve kardeşliğin önündeki zaten yıllardır var olan engelleri katlayacak, hem emek, hem ekoloji, hem demokrasi mücadelesinde önemli gerilemelere yol açacaktır.

EGEÇEP olarak tüm bu nedenlerle Anayasa değişikliğine, tek adam diktatörlüğüne, parti devleti anlayışına karşı HAYIR diyoruz.

Tüm bileşenlerimizi ve yurttaşlarımızı da HAYIR oyu vermeye çağırıyoruz.

11. Kurultayımız, ekoloji mücadelesinin kendi öz gücü, deneyimleri, ve birikimleriyle nasıl ayakta durduğunun altının çizildiği ve dayanışmanın mücadelenin bir parçası olduğunun vurgulandığı bir toplantı oldu.

Gereksinim duyduğu ekonomik sorunları kırlarda, kentlerde yaşam mücadelesi veren kişi ve kurumların katkılarıyla sağlayan EGEÇEP, bundan böyle de, hiçbir menfaat gözetmeden  tüm canlıların yaşam hakkı için emek verenlerle yan yana yürümeye devam edecektir.

Kurultaya çevre talanının doğrudan mağdurlarının katılımı mücadelemizin yaşamsallığını tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur.

Bir kez daha Ege Bölgesi ve tüm ülkemizdeki yurttaşları doğa ve kent talanına karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Yürütme Kurulu