DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI: SUYA SAHİP ÇIKIN!

1,425 total views, 3 views today

Bugün dünya su günü.

Her canlının sağlıklı suya erişim hakkı vardır, bu yaşam hakkının ön koşuludur.

Su  demek yaşam demek, su demek kültür demek, su demek tarih demek, su demek gelecek demek.

Bugün sular tehlikede, küresel iklim değişikliği ile dünyanın su dengesi bozulmuş durumda. Çok su tüketen kamu yararı olmayan endüstri tesislerinin sömürüsü ile yeraltı su rezervleri tükeniyor, yüzeysel sular canavarlaşan kalkınma politikalarına teslim. Akarsuların önü kesiliyor, suyla doğan, yaşayan tarih ve kültür yok ediliyor,   sudan yararlanan canlılar susuzluğa mahkum ediliyor. Örnek mi istersiniz? Çok fazla, bir kaç örnek vermek gerekirse;

– İzmir’in tek temiz su havzası Efemçukuru Altın Madenine feda edilmiş durumda. Altıncı şirket haziran 2011’den bu yana su  havzasını ağır metal kirliliğine boğarak çalışıyor. Hükümet her türlü kolaylığı sağlıyor, yerel yönetim basiretsiz, İzmirliler suskun.

– 2000 yıllık antik suyla tedavi merkezi olan Allianoi 50 yıllık baraja feda edildi. Yortanlı barajı sayesinde Bergama köylüsü zenginleşmedi, bizim kuşak bunun utancı ile değerlerimizde yoksullaştık.

– Allianoi’nin yaşadıkları şimdi Hasankeyf’e  yapılmaya kalkışıldı. Ortadoğu halkları ve milyonlarca canlı için yaşam kaynağı olan Dicle boğazlanarak inşa edilen Ilısu barajı Hasankeyf’i yok edecek.

–  HES’lerle başta Karadeniz dereleri olmak üzere, enerji bahanesiyle tüm derelerin  eko sistemi  tehdit altında.

-‘Temiz enerji’ kılıfı altında jeotermalle Aydın’ın havası ve toprağının yanı sıra Menderes nehri kirletiliyor.

Örnekler çoğaltılabilir,

Bugün dünya su günü suyu yok eden kirleten politikaların yürütücülerinin hamasi boş laflarına kanmayın.

Suya sahip çıkın, suyu savunmak, geleceği savunmaktır, suyu savunmak yaşamı savunmaktır, bir gün değil her gün!

EGEÇEP YÜRÜTME KURULU