Şirketler için kurtarılmış maden bölgeleri geliyor!

1,527 total views, 6 views today

  

     

Maden Bölgeleri kurulmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Özer AKDEMİR
İzmir

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelikle maden bölgeleri oluşturuluyor. Yönetmelik şirketler için kurtarılmış maden bölgeleri oluşturulurken, maden bölgesi içerisinde kalan alanlar boşaltılabilecek

ŞİRKETLER İÇİN KURTARILMIŞ BÖLGELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan “Maden Bölgelerine Ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” önümüzdeki günlerde epey tartışılacak maddeleri içeriyor. Yönetmelikle bir anlamda şirketler için “kurtarılmış maden bölgeleri” oluşturuluyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin amacı şöyle sözlerle edildi; “Birbirine bitişik ve/veya yakın maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebepler…”

MADENLER BİRLEŞTİRİLİYOR

Amaçları bu şekilde sıralanan yönetmeliğe göre yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesinin ilan edilecek, bu ruhsatların yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulacak.
Yönetmeliğin Amaç kısmında “aynı grup ruhsatlar için maden bölgesinin oluşturulması amacıyla ruhsatların birleştirilmesi, taksiri, iptali, ihale edilmesi, yeniden ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım giderlerinin belirlenmesi” gibi maddelere de yer verildi. Bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri için komisyon oluşturulacak.

MADEN BÖLGESİ KOMİSYONU

Yönetmelik ile Maden Bölgesi içindeki ruhsat sahiplerinden ruhsatlarını birleştirmeleri isterinken, aksi halde maden sahasının yeniden ihaleye çıkartılması öngörülüyor.

Yönetmelikteki bu maddeler “madenler hangi şirketlerde toplanmak isteniyor?” sorusunu akla getiriyor. Her türlü madencilik denetimini yapmak üzere Maden Bölgesi Komisyonu kurulacak. Komisyon valilik, belediye ve ruhsat sahibi şirketlerin temsilcilerinden oluşurken, komisyonun görevleri arasında şunlar yer alıyor;

a) Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini sağlamak.
b) Madencilik faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol ederek gerekli tedbirlerin alınması için kontrol ve ölçümleri gerçekleştirmek.
c) İşletme güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol etmek ve önerilerde bulunmak.
ç) Madencilik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, gerekli altyapının sağlanması için valiliğin ve/veya ilgili belediyenin imkân ve kabiliyetlerini kullanmak, gerektiğinde hizmet alımı yapmak.
d) Madencilik faaliyetlerinin kontrolleri sonucunda komisyona sunulan raporları inceleyerek, karara bağlamak ve bu kararları şirkete yazılı olarak bildirmek.
e) Gerektiğinde geçici faaliyet durdurma kararlarını almak ve bu kararı bir gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

Maden Bölgesi Komisyonunun dışında Maden İşleri genel Müdürlüğü de ihtiyaç duyarsa her türlü denetimi yapacak.

MADEN BÖLGELERİ BOŞALTILABİLECEK

Yönetmelikle, Çevre, Sağlık, Çalışma Bakanlıkları, Belediyeler vs kurumlar gibi idare ve kurumların maden bölgelerinde hiçbir yetkisi kalmayacak.

Maden Bölgesindeki her grup madencilik için irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma yapılabilecek. Bu Maden Bölgesi ilan edilmiş alanların boşaltılabileceği ve mülkiyet devirlerinin yaşanabileceği anlamına gelmekte. Maden Bölgesi işletme sahaları ve sağlık koruma bandı çevre düzeni ve imar planlarına işlenecek, böylece plansız madenciliğin önü iyice açılmış olacak.

ŞİRKETLERE KAPATILAN BÖLGELER OLUŞACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği yorumlayan EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Arif Ali Cangı, “Yönetmelikle yerin altında maden olan alanlarda yaşayan insanları ve diğer canlıları yerinden yurdundan edecek, her türlü denetime kapalı, dev maden şirketler tarafından kapatılan bölgeler yaratılmak isteniyor. Madencilik faaliyetlerinin ekoloji, çalışma yaşamı üzerinde yarattığı tehditlerin katlanmasına, zaten yetersiz olan denetimlerden de vazgeçilmesi sonucunu doğuracak bir yönetmelikle karşı karşıyayız” dedi.

https://www.evrensel.net/haber/353197/sirketler-icin-kurtarilmis-maden-bolgeleri-geliyor