Bursa Koruma Kurulu’ndan Karaağız kararı

2,203 total views, 12 views today

   18 Eylül 2018 19:19

Bursa’nın Karaağız Mahallesine kurulması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin mevzuat kapsamında uygun olmadığı kararına varıldı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı köylülerin başlattığı direnişin 85. gününde ilk güzel haber geldi. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, uzmanlar tarafından yapılan çalışma sonucunda alanda korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları bulunduğunu belirterek, santral projesinin mevzuat kapsamında uygun olmadığı kararına vardı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı direnen köylülerin beklediği karar çıktı.

EnBursa.com haber sitesinin aktardığına göre, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, uzmanlar tarafından yapılan çalışma sonucunda alanda korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları “Tümülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı” tespit ederken, kurulması planlanan santral projesinin yasa ve mevzuat kapsamında uygun olmadığı kanaatine vardı.

Karaağız köylüleri santral karşıtı nöbete gece gündüz devam ederken, köylülerin avukatı Eralp Atabek’in açtığı dava sonucunu etkileyecek olan Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, köylülerin yüreğine su serpecek kararını açıkladı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na santral kurulmak istenen alanın hemen bitişiğindeki tarihi mezarlık alanına zarar verildiği, bu nedenle söz konusu tahribatın tespiti ve alanın arkeolojik açıdan yerinde incelenmesi nedeniyle başvuru yapılmıştı.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alanda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları “Tümülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı” tespit ederken, kurulması planlanan santral projesinin 2863 sayılı yasa ve mevzuat kapsamında uygun görülmediği kanaatine vardı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, görüşü alınmadan kurulum faaliyetine başlanması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun ile korunmasına karşın kanun kapsamı dışında tahrip edilmesi nedeniyle, Kurul’un ilk gündeminde görüşülerek karara bağlanana kadar geçecek süre dahilinde proje kapsamında bölgede herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması konusunda görüş bildirdi.

TÜMÜLÜS VE ANTİK YOL TAHRİP EDİLDİ

Uzmanların yerinde yaptığı incelemede, “‘Köy Tüzel Kişiliğine ait metruk mezarlık kaydı olan tarihi eski mezarlığın yer aldığı 102 ada 13 nolu parsel alanında kalan, Korunması Gerekli Kültür Varlığı niteliği taşıyan Tümülüs ile 102 ada 8-9 parsellerin içinden geçerek Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karaağız Köyü Antik Yerleşim Alanı’na devam eden ‘Antik Yolun’ varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereği, umumi mezarlıkların mülkiyeti, belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez. Yine ilgili madde gereği, mezarlıklar, şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca kabul edilen mezarlıklar, bu hükmün dışındadır.’ Hükmü gereği tüm hakları korunması gerekli olan eski tarihi mezarlığın yer aldığı parsel üzerinde, büyük bir alanın iş makinesi vasıtası ile 2-3 metre derinliğinde kazılarak tahrip edildiği, kazı sonucu alt tabakadan çıkan mermer hafriyatının mezarlık alanına yığıldığı, alanın üzerinde tahribat öncesinde var olan çam ağaçlarının kesilerek yok edildiği, mezarlık alanının büyük ölçüde tahrip edildiği tespit edilmiştir” denildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 19:34