Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısı yapıldı

1,449 total views, 6 views today

Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısı yapıldı

  
Tasfiye edilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Ekoloji Birliği’ne davet edildi.

İkinci Meclis toplantısını Ankara’da gerçekleştiren Ekoloji Birliği, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından tasfiye edilen Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu’nu Ekoloji Birliği’ne davet etti.

EKOLOJİ MÜCADELESİ BİRLEŞİK BİR MÜCADELEDİR

Ekoloji Birliğinin 2. Meclis toplantısı 27-28 Ekim tarihleri arasında Ankara’daki Tüm Bel Sen Genel Merkezinde yapıldı.Ülkenin çeşitli yörelerinde ekoloji mücadelesi veren 30’a yakın yerel örgütün katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ilk gününde Ekoloji Birliği’nin ve bileşenlerinin kuruluşundan bu yana geçen altı aylık çalışmaları değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcüsü Seher Ataş Ekoloji Birliği’nin tohumlarının yerel ekoloji direnişlerinde atıldığını belirterek, “Ekoloji Birliği Bergama’da başlayan bir süreçle Eskişehir’de meclisleşti. Ekoloji mücadelesini sadece çevre, doğa koruması anlamında değil, Kadın, çocuk, demokrasi, hukuk birleşik bir mücadele olarak değerlendiriyoruz” dedi. Ekoloji mücadelesinde emek veren avukatların TBB yönetimi tarafından tasfiye edilmesini kınadıklarını belirten Ataş, “Ekoloji Birliği olarak bu avukat arkadaşlarımızın yanındayız. 3. Havalimanı’da direnen işçi arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

KURULUŞ TAMAMLANDI SIRA KURUMSALLAŞMADA

Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcüsü Özer Akdemir de Ekoloji Birliği koordinasyonunun 6 aylık faaliyet raporunu sundu. Bergama ve Eskişehir buluşmaları ile birlikleşen ekoloji mücadelesinin kuruluşunu tamamlamış olmasına rağmen kurumsallaşmasında eksiklikler bulunduğunu belirten Akdemir, “İkinci toplantımız kurumsallaşmak anlamında adımların atıldığı bir toplantı olmalı. Ekoloji mücadelesinin birlikleşerek kendi ayakları üzerinde durması, diğer toplumsal mücadelelere de önemli bir müttefikin katılması demektir.”  dedi. Akdemir, TBB’nin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun tasfiye etmesini ekoloji mücadelesine yapılmış bir haksızlık olarak not ettiklerini belirtti. Akdemir, 6 aylık süre içerisinde Ekoloji Birliği olarak ortak örgütlenen eylem ve etkinlikler hakkında bilgiler vererek, birlik bileşenleri arasındaki ilişki, iletişim ve dayanışmanın yeterli düzeyde olmadığını dile getirdi.

YERELLERDE SÜREN MÜCADELELER KONUŞULDU

Daha sonra yapılan sunumlarda, ülkenin dört bir yanından gelen Ekoloji Birliği bileşenleri yerellerindeki çevresel sorunlar ve ekoloji mücadeleleri hakkında bilgiler verdiler. Bileşenler ayrıca 6 aylık faaliyetlerinin yer aldığı raporları Meclis’e sunarken, bu raporlar “Ekoloji Birliği Bileşen Raporları-1” adıyla basılarak bileşenlere dağıtıldı. Bileşen sunumlarında DAÇE adına söz alan TBB’nin tasfiye ettiği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu avukatlarından İsmail Hakkı Atal, bu tasfiyenin hali hazırda süren birçok çevre davasını da olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti. Atal, Ekoloji birliğinin bu tasfiyelere karşı gösterdiği dayanışmanın da son derece değerli olduğunu belirtti.

YENİ BİLEŞENLER

Bileşen sunumlarının ardından Birlik’e bileşen olma başvurusunda bulunan örgütler kendilerini tanıtan birer sunum yaptılar. Divriği Kültür Derneği, Edremit Çevre Platformu, Karaman Ekoloji Derneği ve Artvin Çevre Platformu Meclis’te alkışlarla Ekoloji Birliği’nin yeni bileşeni olarak kabul edildiler.

KOORDİNASYONDAN YÜRÜTME KURULU’NA

2. Meclis toplantısının öğleden sonraki bölümünde Ekoloji Birliği koordinasyonunun 6 aylık süre içerisindeki çalışmaları, eksiklikleri değerlendirilerek bunları aşmaya dönük yeni kararlar alındı. Ekoloji Birliği’nin meclis toplantıları arasında çalışmalarının yürütülmesi, planlanması ve belli kararların alınması konusunda yeni yetkiler verilen koordinasyonunun adı da “Yürütme Kurulu” olarak değiştirildi.  Yürütme Kurulu’nun Ekoloji Birliği ilkeleri doğrultusunda Meclise bilgi vermek kaydıyla karar alabileceği, Meclis’ten gelen eleştiriler doğrultusunda da bu kararını gözden geçireceği vurgusu yapılırken, eş sözcülerin yürütme ile iletişim içerisinde Ekoloji Birliğini temsil etiğinin altı çizildi. 2. Meclis toplantısında

Ekoloji Birliği’nin bileşenleri arasındaki ilişki, iletişim ve dayanışmanın eksik olduğu tespitinin ardından bölgelerde bileşenler kurulları oluşturulması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

EKOLOJİ BİRLİĞİ LOGOSU BELLİ OLDU

Ekoloji Birliği logosu

2. Meclis toplantısının ilk gönünün sonunda ise Ekoloji Birliği’nin logosu belirlendi. Birçok taslak arasından öne çıkan logolardan ikisi üzerinde yapılan oylamada Salihli Çevre ve Kültür Platformundan Mustafa Bursalı’nın çizdiği taslak Ekoloji Birliği’nin logosu olarak kabul edildi.

TBB HUKUK KOMİSYONUNA DAVET

Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısının ikinci gününde ise Birlik’in iletişim araçlarının kullanımı, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, web sayfasının oluşturulması gibi konular ele alındı. Ekoloji Birliği’nin komisyonları ile ilgili görüşmelerde TBB’den tasfiye edilen Kent ve Çevre Hukuku Komisyonuna Ekoloji Birliği Hukuk Komisyonu olma çağırısı yapılması kararlaştırıldı. Birlik’in sosyal medya, bilim ve uluslararası ilişkiler komisyonlarının görev ve yetki tanımlaması yapılırken, bu komisyonlara yeni üyeler de eklendi.

ALINAN KARARLARDAN BAZILARI

Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısı önümüzdeki 6 aylık çalışma diliminde çalıştay, sempozyum ya da panel-forum tarzı iki etkinlik gerçekleştirme kararı aldı. Ayrıca Birlik bileşenlerine açılması planlanan iklim davasına davacı olma çağrısı yapılması, Sinop’ta devam eden nükleer karşıtı davayı takip eden hukukçulara vekalet verilmesi konusunun bileşenlerce değerlendirilmesi, yerli tohumların özelleştirilmesi içerikli yürütmelik konusunda neler yapılabileceğine dair ziraat mühendisleri ve köylü sendikaları ile iletişim halinde olup, konunun TBMM’ye taşınması için gerekli girişimlerin yapılması gibi kararlar alındı. Ayrıca, çevre davalarında yurttaşlara ve ekoloji örgütlerine önemli bir mali yük getiren bilirkişi ücretlerinin devlet tarafından karşılanması konusunda da çalışma yapılmasına karar verildi.

EKOLOJİ BİRLİĞİ

İlki Bergama’da 11-12 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ekoloji örgütleri buluşmasına, Türkiye’nin 40 farklı yöresinden ekoloji örgütü katılmıştı. İkinci buluşmayı 24-25 Mart’ta Eskişehir’de gerçekleştiren ekoloji örgütleri ilke, program ve yapı tartışmaları sonucunda Ekoloji Birliği adı altında birleşti. Ekoloji Birliğinin açıkladığı  kuruluş deklarasyonunda, birlik bileşeni 54 ekoloji örgütünün imzası yer aldı. Deklarasyonda, “kendi yerellerimizde sıkışıp kalmamak, yaşamı savunma direnişlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturmak için Ekoloji Birliğini kurmaya karar verdik” denildi. (Ankara/EVRENSEL)