Ekoloji Birliği: Kaza değil iş cinayeti

1,761 total views, 3 views today

Kaza değil cinayet!

Çanakkale’de 18 Mart Termik Santralinde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlama nedeniyle Ferdi Mutlu (25) hayatını kaybederken, Onur Terzi (20) adlı işçi ağır yaralandı.

18 Eylül 2018 tarihinde de Çanakkale’de ODAŞ Elektrik tarafından işletilen Çan-2 Termik Santralinde patlama meydana gelmiş, 6 işçi yaralanmıştı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santralindeki iş cinayeti ne ilk ne de son olacak. Bir kez daha yatırımların gereksinimlere göre değil, sermayeye pazar olarak sunulmasının kaçınılmaz sonucu ile karşılaştık. İş cinayetine neden olanlardan hesap sorulmasının ve ekosisteme zarar veren yatırımlara son verilmesinin zorunluluğunun bir kez daha ortaya çıktığını görüyoruz.

Şirket, bölgede 70 milyon ton olduğu ileri sürülen linyit rezervini tüketene kadar bölgeyi kirletmeye, hem emek hem doğayı sömürmeye devam edecektir.

Termik santrallerden çıkan gazlar, tarım ürünleri, hayvanlar, su varlıkları ve ormanlar üzerinde kalıcı tahribat bırakıyor. Çıkan küllerde var olan radon gazının çeşitli kanser türlerine neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmurları oluşturuyor ve yağan yağmurla toprağın kimyasal yapısı bozuluyor. Haliyle tarımsal verim düşüyor, ağaçlar kuruyor, hayvancılıkla ilgili faaliyetler zarar görüyor.

Bu santrallerde çalışan işçilerin durumu da katledilen doğadan farklı değil. Santrallerin hemen hepsinde taşeron sistemle, sendikasız, iş güvencesiz çalıştırılan işçiler üzerindeki sömürü şiddetle devam ediyor. İş cinayetleri de adeta olağanlaştırılıyor.

Ekoloji Birliği olarak; doğanın ve emeği sömürenlerin aynı sistemin ürünleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Nasıl ki doğadaki her bir canlının, insanın, kurdun, kuşun, ağacın, böceğin, karacanın yaşamını savunuyorsak, aynı şekilde alın terini ekmeğine katık eden, iş sağlığı-iş güvencesi göz ardı edilerek çalıştırılan, bu nedenle iş cinayetlerine kurban giden işçilerin, emekçilerin de yanındayız. Ekoloji mücadelesinin işçilerin emek mücadelesi ile ortak olduğunun bilincindeyiz.

Ekoloji Birliği olarak; ekosisteme zarar veren, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirletilmesine yol açan tüm faaliyetlerin yanı sıra kar hırsıyla işçileri ve emekçileri sömüren, can güvenliklerini hiçe sayan bu vahşi sömürü çarkına karşı olduğumuzu belirtiriz.

Çan’daki termik santralde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren işçi kardeşimizin ailesinin acısını paylaşır, yaralı işçilere acil şifalar dilerken, bu emek ve doğa düşmanı sisteme karşı işçi-emekçilerle birlikte mücadele kararlılığımızı da bir kez daha vurgulamak isteriz.

EKOLOJİ BİRLİĞİ YÜRÜTME KURULU