Çukuralan Altın Madeni için iptal gelmişti, yeni ÇED raporu verildi

1,242 total views, 3 views today

https://www.evrensel.net/haber/366104/cukuralan-altin-madeni-icin-iptal-gelmisti-yeni-ced-raporu-verildi

  
 

Çukuralan Altın Madeni’nin mahkemece iptal edilen ÇED’inin yerine yenisi verildi. Hukuk bir kez daha çukura gömüldü!

Özer AKDEMİR
İzmir

“Ekolojik hassas bölge” olarak tanımlanan Kozak Yaylası sınırındaki Çukuralan Altın Madeni ile ilgili ÇED süreci ekoloji mücadelesinin bugünkü hukukla neden başarıya ulaşamayacağına son örnek oldu. Geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından iptal edilen madenin 3. kez kapasite artışı ÇED raporu bir hafta içinde yenilendi. Böylece yıllarca süren hukuk mücadelesi sonucunda kazanılan dava da boşa düşmüş oldu.

JEOLOJİK RİSKLER KAPASİTE ARTIŞINI İPTAL ETTİRMİŞTİ

Dikili’ye bağlı Çukuralan Altın Madeni’nin 3. kapasite artışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği ÇED olumlu raporuna karşı EGEÇEP ve Bergama Belediyesi’nin yanı sıra 21 yurttaş tarafından dava açılmıştı. Açılan davaya bakan İzmir 6. İdare Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda kapasite artırımı projesinin canlı sağlığı açısından riskli olduğu ve yer seçiminin yanlışlığına vurgu yaparak önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından da ÇED olumlu raporunu iptal etmişti. Mahkeme bu kararını madende yapılan bilirkişi keşfi incelemesi sonrası hazırlanan rapordaki hidrojeolojik değerlendirmeler kısmında yer alan üç önemli eksikliğe dayandırmıştı.

YENİ ÇED SÜRECİ MAHKEME KARARINI ÇÖPE ATMAKTIR

Öte yandan, ÇED iptal kararının kamuoyuna açıklandığı gün Koza Altın Şirketinin 2009/7 Genelgesine dayanarak yaptığı yeni ÇED başvurusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. Davanın avukatı EGEÇEP Hukuk komisyonu üyesi Arif Ali Cangı, mahkemenin açık kararına rağmen yeni ÇED için yapılan bu İDK toplantısını “Çukuralan’ın coğrafyası raporla değiştirilemeyeceğine göre, yeni ÇED süreci tam bir aldatmacadan, mahkeme kararını çöpe atmaktan ibarettir” diye nitelemişti. Cangı “mahkeme kararının derhal ve eksiksiz uygulaması, maden işletmesinin kapatılması ve sahanın eski haline getirilme çalışmalarına başlanması, İDK toplantısının iptal edilerek, ÇED sürecinin sonlandırılması” taleplerinin yer aydığı bir dilekçeyi Bakanlığa göndermişti.

KAĞIT ÜZERİNDE EKSİKLİKLER TAMAMLANDI

Bu itirazlara rağmen gerçekleştirilen İDK toplantısının sonucunda şirkete yeni ÇED olumlu belgesinin verildiği dünkü (15 Kasım 2018) tarihli Çevre ve Şehircilik bakanlığı internet sitesinde duyuruldu. Bakanlık sitesinde yayınlanan ve 10 gün boyunca itiraza açık olan Nihai ÇED Raporu’nda 3. kapasite artışı ÇED’inin iptal edildiği mahkeme kararındaki gerekçelere vurgu yapılarak, “.. ilgili konularda ÇED Raporu Bölüm 1, Bölüm 4, Bölüm 5 ve Bölüm 9’da düzenlenmeler yapılmıştır” deniliyor. Şirket mahkemenin dikkat çektiği eksikliklere dair Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine ve  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlilerinin hazırladığı  iki raporla bu eksikliklerin giderildiğini ileri sürüyor. Nihai ÇED Raporunda yürütmeyi durdurma kararında yer alan gerekçelere dair getirilen düzeltme ve eklemeler dışında, Nihai ÇED Raporu’nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı da ifade ediliyor.

DİKİLİ’YE NEVŞEHİRDEN ‘OLUR’ RAPORU!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyeleri hazırladıkları “Çukuralan Altın Madeni’nin Nebiler Şelalesi ve Madra Barajı Su Kalitesine Etkilerine İlişkin
Teknik Rapor” da “işletmeden kaynaklı atık suların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği sınır değerlerini sağladığı, deşarj noktasından yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Madra Barajı’nda yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde bir kirlilik oluşturmadığı ve deşarj limitlerine uyulduğu sürece kirlenme etkisinin oluşmayacağı kanaatine” vararak bu soruna ‘çözüm’ üretmişler! Yine ÇED iptal gerekçelerinden olan “ocak işletme şevlerinin stabilite hesaplarındaki eksikliklerin olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi” konusunda da Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileri Koza Altın İşletmeleri Çukuralan Açık Ocağı ÇED Kapsamında Hazırlanan Jeolojik-Jeoteknik ve Şev Stabilite Değerlendirme Raporu” hazırlayarak, “Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi kapsamında tasarlanan mühendislik yapılarının nihai şevleri Dünya madenciliğinde ve literatürde kabul görmüş söz konusu kriterlere göre stabil olacağı kabul edilmiştir” diye olumlu görüş bildirdiler.

MADEN BALIKESİR’İN İÇME SUYUNA 6 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Altın madeni bu 3. Kapasite Artırımı projesi ile 192 ha’lık mevcut ÇED alanına yaklaşık 132 ha’lık yeni bir alan ilave yapacak. Böylece proje ÇED alanının toplam 324 ha’ya çıkartılacak. Madene  Balıkesir’in içme suyunu sağlayan Madra Barajı madene yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alırken, maden barajın uzun mesafe koruma alanı içinde kalıyor.

‘Çukuralan altın madeninde yeni suçlara izin verilmemeli’