AİHM’den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı

1,584 total views, 3 views today

AİHM, sular altında kalan Allianoi antik kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlaline kararı verdi.

AİHM'den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel ANASAYFA ÇEVREPaylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yortanlı Barajının suları altına gömülen Allianoi antik kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlaline kararı verdi.

KORUMA KURULU ANTİK KENTİ DEĞİL BARAJI KORUDU

Bergama yakınlarındaki 2000 yıllık antik sağlık yurdu Allianoi, yaşam savunucularının yıllarca süren mücadelesine ve açılan davalara rağmen 2011 yılında Yortanlı Barajının suları altına gömüldü. Allianoi’nin baraj sularına gömülmesine yeşil ışık İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan gelmişti. Antik kentin korunmasına dair alınan birçok mahkeme kararı bölge kurulunca alınan yeni kararlarla geçersiz kılınırken, Kurul son olarak 28.05.2010 ve 17.08.2010 tarihli kararları ile Allianoi ören yerinin kumla örtülerek, baraj suları altına bırakılmasına karar vermişti. Kurulun bu kararının ardından 08.12.2010 tarihli kararla da barajda su tutulmasına izin verildi. Henüz yargı sürecinin sonuçlanması beklenmeden başlanan su tutulması sonrası Allianoi sular altında kalmıştı.

KORUMA KURULUNDA ‘GAYRİNİZAMİ’ TOPLANTI

İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı son kararların iptali davası sırasında ortaya çıkan Allianoi hakkında Bölge Koruma Kurulunda 26.01.2010 tarihli toplantı davacı yaşam savunucuları tarafından “gayrinizami” olarak nitelenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Nermin Beşbaş Başkanlığında, İzmir 2 Nolu KTVKBK üyeleri, DSİ yetkililerinin katıldığı bu toplantının tutanakları davacılara verilmemişti. Tutanağın kendilerine verilmesi için Bilgi Edinme Kanunu gereği yapılan başvurular da “…toplantının kurumlar arası hizmete özel bir toplantı olması..” gerekçesiyle reddedilince, konu AYM’ye taşınmıştı. AYM’nin de talebi reddetmesi üzerine AİHM’e götürülen bilgi edinme hakkı ihlali dosyası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

“ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

AİHM’in kararını yorumlayan Allianoi davacılarında EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali Cangı şunları dile getirdi; “AİHM kararının içeriği konusunda henüz ayrıntılı değerlendirme yapmak mümkün olmasa da ilk elden şunu söyleyebilirim, kararla;

· – idarenin hukuka aykırı işlemlerine dair kimi bilgilerin “kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiye” kılıfı altında gizlenmesinin bilgi edinme hakkını ihlal ettiği,

· – İnsanlığın ortak mirası olan doğal ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında, bireylerin ve sivil girişimlerin bilgi edinme ve başvuru hakkının olduğu İnsan Hakları Mahkemesince kabul edilmiş oldu”. AİHM kararını önemli bir kazanım olarak niteleyen Cangı, “Her ne kadar suya gömülmesine engel olamasak da Allianoi’un insanlığın ortak kültür mirası olan bir değer olduğunun, Allianoi Girişim Grubu’nun önemli bir işlev gördüğünün AİHM tarafından da tanınması açısından da kararı çok kıymetli buluyorum” dedi.