İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi

1,875 total views, 6 views today

İzmir’de 2002’den bu yana 578 madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildiği ortaya çıktı.

İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi

İzmir’de yılda 40’a yakın madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı veriliyor. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın Belevi Gölü yakınlarında inşa edilecek kalker ocağı ve kırma eleme tesisiyle ilgili soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002 tarihinden bugüne kadar İzmir’de Bakanlıkça 27 kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine ilişkin ÇED olumlu kararı verildiğini belirterek, aynı dönemde İl Müdürlüğü’nce 578 madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğini bildirdi. Bakan Kurum, Belevi Gölü yakınlarında hayata geçirilecek projenin çevreye olası etkilerinin yok edilmesi veya en az seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin taahhüt altına alındığını vurguladı.

POLAT TBMM GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’yle koruma altına alınan Belevi Gölü’nün yakınında hayata geçirilmesi planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisini TBMM gündemine taşımıştı. Proje için verilen “ÇED gerekli değildir” kararı alınırken Belevi Gölü’nün özel durumunun dikkate alınıp alınmadığını soran Polat, “Projenin hayata geçirilmesinin ardından Belevi Gölü’nde oluşabilecek olumsuz etkiler konusunda herhangi bir önlem alınmış mıdır?” diye sordu. Polat, kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin yerleşim birimleri ve tarım arazilerine etkileri konusunda da bir çalışma yapılıp yapılmadığını sormuştu.

‘TARIM ARAZİSİ İÇİNDE YER ALIYOR’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılması planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisi  (386.694 ton/yıl) projesi için hazırlanan proje tanıtım dosyasının 9.7.2018’de İl Müdürlüğü’ne sunulduğunu ve yapılan değerlendirme çerçevesinde 5.11.2018’de ÇED gerekli değildir kararı verildiğini bildirdi. Faaliyet alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi’ne ait 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi içerisinde yer aldığını bildirdi.

‘ALINACAK TEDBİRLER TAAHHÜT ALTINA ALINDI’

Kurum, söz konusu alanın doğal SİT alanı içerisinde bulunmadığını öne sürerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu alan için 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlar içerisinde yer almadığını ve ilan edilen sulak alanlar içerisinde yer almadığını bildirdiğini savundu. Bakan Kurum, “Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde tesisin çevreye olası etkileri proje tanıtım dosyasında irdelenmiş, bu etkilerin yok edilmesi veya en az seviyeye indirilmesine yönelik alınacak tedbirler proje tanıtım dosyasında belirtilerek taahhüt altına alınmıştır” dedi.

‘OLUŞACAK TOZUN ZEYTİNLERE ZARARI YOK’

BOTAŞ İzmir Şube Müdürlüğü’nün 17.8.2018 tarihli yazısında boru hattına olan mesafeler ve emniyet hatları ile kullanılabilecek patlayıcı miktarlarının belirtildiğini, dosyada bu hususlar çerçevesinde taahhütler verildiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 29.8.2018 tarihli kurum görüşünde oluşacak eser miktardaki tozun zeytinlerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olmayacağı belirtilerek, 3573 sayılı Kanun kapsamında uygun olduğu bildirilmiştir.”

578 MADEN PROJESİNE “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI VERİLDİ

Bakan Kurum, 2002 tarihinden bugüne kadar İzmir’de  Bakanlıkça 27 kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine ilişkin ÇED olumlu kararı verildiğini belirterek, aynı dönemde İl Müdürlüğü’nce 578 madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğini bildirdi. Kurum, “ÇED Yönetmeliği’ne tabi projeler için Bakanlığımıza/Valiliğe başvuru yapılması akabinde madencilik faaliyetlerinden kaynaklı toz, gürültü, titreşim gibi çevresel etkiler ÇED süreci içerisinde modelleme ve ölçümlerle tespit edilerek, kanun ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, ÇED kararı verilmesi sonrasında da mevzuat çerçevesinde Bakanlığımız ve ilgili Valilikler tarafından ÇED izleme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir” dedi.  www.evrensel.net