Kültürpark Koruma Planı onaylandı

1,020 total views, 6 views today

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, planın halktan kaçırılarak anti demokratik bir yaklaşımla onaylatılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli Fuar Kültürpark Alanına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisini oybirliği ile kabul etti.

Belediye Meclisi’nin 15 Şubat 2019 tarihli kararı Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, planın halktan kaçırılarak anti demokratik bir yaklaşımla onaylatılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kültürpark’ın içinde köklü değişiklikler ön gören ‘Kültürpark Revziyon Projesi’ 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayına sunulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alanın Koruma Amaçlı İmar Planı olmadığı dolayısıyla projenin bu şekilde onaylanmasının uygun olmadığı görüşü üzerine Kurul projeyi onaylamamıştı.

Başkan Özlem Şenyol Kocaer, Meclis kararını BirGün’e değerlendirdi.

Özlem Şenyol Kocaer

Kültürpark için sit statülerinin belirlenmesinin üstünden yaklaşık 30 yıl geçtiğini ve Kültürpark’ın doğal ve tarihi değerleriyle korunması, geliştirilmesi ve bu doğrultuda koruma kullanma dengesinin sağlanabilmesi için parkın bir an önce Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanması ve onaylanması gerektiğini belirten Kocaer,
planın hazırlanma sürecinin kapsamlı bir çalışma ve katılımcı bir süreçle yönetilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Ancak geçtiğimiz günlerde fark ettiğimiz 15.02.2019 tarihli İzmir Büyükşehir Belediye Meclis gündem maddesinden de anlaşılacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki kapalı kapılar ardında 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama ve 1/5000 Kültürpark Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını hazırlamış, bitirmiş ve Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onay için göndermiş bulunmaktadır. 
Öncelikle Koruma Amaçlı İmar Planı yapım sürecine başlanılmasını önemsiyoruz ancak katılımcı bir süreç ile hazırlanması gerekli İmar Planının İzmir Büyükşehir belediyesi tarafından proje sürecinde yürüttüğü süreci tekrar ederek, kapalı kapılar ardında, bir planın halktan kaçırılarak anti demokratik bir yaklaşımla onaylatılmaya çalışılması kabul edilemez.”

Başkan Kocaer sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki yıllık sürede Kültürparkın korunması, yaşatılması için birçok sivil toplum örgütü ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda Kültürparkın geleceği konusunda uzman bilim adamlarıyla birlikte tartıştığımız bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayda Kültürparkın korunması gerekli tarihi, kültürel ve doğal yapısına, hangi fonksiyonların bu yapıya zarar vermeyeceği ve geliştirilmesi gerektiğine, bir kamusal alan olan kültürparkın katılımcı yeni örnek bir yapıyla özerk bir yapı olarak yönetimine ilişkin beş konu özelinde önerilerden oluşan bir rapor oluşturduk. Bu raporu belediyenin ilgili birimleri ile paylaştık. Bu raporda yer alan hususların ne kadar imar planına dahil edildiği konusunda da endişelerimiz bulunmaktadır.
Özellikle geçtiğimiz yıl gündeme gelen yine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirilen İZFAŞ binasının üç yıllığına Tınaz Tepe Üniversitesine tahsis edilmesi konusu üzerine kamuoyundan birçok tepki alınmasına rağmen bu karar geri çekilmemişti. Kültürpark’ın mevcut imar planlarında olmayan ve aykırı bir şekilde üniversite fonksiyonu hatta özel bir üniversite ticari bir kurumun alanı kullanmasına izin verilmişti. O zamanda belirttiğimiz endişeyi paylaşmıştık. Bu kullanımın Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarına dahil edilmesi konusu belirsiz bir şekilde durmakta ve bizleri endişelendirmektedir.”

Başkan Kocaer sözlerini şöyle tamamladı:

“Diğer taraftan bakanlık tarafından reddedilen Revizyon projesinde yer alan; başta fuarların yapıldığı fuar hollerinin yıkılıp yerine Kongre Merkezi amaçlı kullanılmak üzere yoğun bir yapılaşma önerisi, İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi’nin yıkılması, mevcut doğal dokuya zarar verecek peyzaj düzenlemeleri ve bazı pavyonların yıkılması gibi daha birçok konudaki itiraz ettiğimiz kararların, hazırlanmış olan Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarına aynı şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını merak ediyoruz.

Sonuç olarak İzmir’in en değerli tarihi, kültürel ve doğal değere sahip parkının geleceğinin belirleneceği imar planı yapım sürecinde halkın katılımının sağlanmaması, hele ki iki yıldır parkına sahip çıkan yüzlerce yurttaş Kültürparkın geleceğini korumak için birşeyler yapmak isterken, tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasi adına büyük bir hata yapmıştır. Bu hatadan bir an önce dönmesini ve sürece baştan başlayarak meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve Kültürpark’ına sahip çıkan yurttaşların katılacağı ve birlikte üreteceği bir ortamın sağlamasını istiyoruz.” www.birgun.net