YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ BASIN AÇIKLAMASI

1,209 total views, 12 views today

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) olarak, 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimi öncesinde görüş ve beklentilerimizi dile getirmek istiyoruz.

Öncelikle, yerel yönetimlerin, demokratik, katılımcı, özgürlükçü, şeffaf ve ekolojik bir anlayışlayapılanması gerektiğine inanıyoruz.Kentlerin bu ilkeler gözetilerek yönetilmesi, demokrasi ve sosyal adaletin, ekolojik duyarlılığın yerelden genele doğru inşasını sağlayabilecektir.

İmar planları hazırlanırken, AVM’ler ve emlak rantı değil, sağlıklı barınma alanları, yeşil alanlar, sanatsal, kültürel, eğitim mekânları gibi gereksinimler göz önünde tutulmalıdır.

Termik santraller, barajlar, rüzgâr enerjisisantralleri (RES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Güneş Enerjisi Santralleri (GES), sanayi tesislerinin atıkları, balık çiftlikleri, yapılaşmanın yol açtığı yeşil alan kaybı, hava ve su kirliliği yaratan her türlü işletmecilik ve diğer faaliyetlerin yarattığı tüm çevre sorunlarına duyarlı olunmalı, bunlara karşı verilen mücadeleler, yerel yönetimler tarafından sahiplenilerek, desteklenmelidir.

İzmir’in en büyük sorunlarından biri körfez kirliliğidir.İzmir Körfezi, bilimsel araştırmalarla belirlenecek yöntemler uygulanarak,temiz bir körfez haline getirilmelidir.

Kentimiz için hiçbir yararı olmayan, aksine ona büyük zararlar verecek olan Körfez Geçiş Projesi’ne karşı, TMMOB ve İzmir’e Sahip Çık Platformu’yla birlikte etkili bir karşı çıkış sergilenmelidir. Yerel yönetimin bu konuda İzmir’in çıkarlarını savunması beklenmektedir.

Kültürpark ise çok önemli bir kamusal alandır. Halkın rahatlıkla girmesi gereken bir alandır. Belirli bir zümreye verilemez. Kültürpark’taki İZFAŞ binasının özel bir üniversiteye tahsisi girişimini kınıyoruz.

Yerel yönetimlerin başlıca görevlerinden biri, kamusal alanları, halkın hiçbir engel olmaksızın girebildiği alanlar olarak korumaktır.

Dünyanın 7 önemli havzasından birisi olan Gediz havzası, Çaldağı Nikel madeni, jeotermal santraller, altın madenciliği başta olmak üzere her türlü kirliliğe karşı etkin ve kalıcı önlemlerle korunmalıdır.

Son zamanlarda Aydın ve Salihli gibi kentlerde halkın büyük tepkisini çeken jeotermal santrallerin belediyelerce daha sıkı denetlenerek çevre kirliliğine yol açmamaları sağlanmalıdır.

Kentimizin yeşil alanlarını hızla arttırmanın yolları bulunmalı, kamusal alanlar çoğaltılmalıdır.

İzmir’in en önemli temiz su havzalarından olan Çamlı havzasında, 300.000 kişiye su sağlama olanağına sahip olabilecek baraj, Efemçukuru’nda işletilmekte olan altın madenciliğine kurban edilmiştir. Bu fiili duruma derhal son verilmesi için sürdürülmekte olan mücadeleye, yerel yönetimin daha etkin olarak katılmasını bekliyoruz.

İzmir ve çevre kentlerdeki hava kirliliği ile mücadele edilmelidir. Ege Üniversitesi raporunda belirtildiği gibi İzmir’in havasını en çok kirleten Aliağa bölgesindeki yoğun demir-çelik sanayisi ve termik santrallerin etkin bir şekilde 24 saat denetlenerek baca gazı salımlarının kontrol edilmesi; filtrelerin çalışıp çalışmadığının denetlenmesi gerekmektedir.

Kentimizin gökdelenlere, AVM’lere, kirli sanayi tesislerine değil, temiz havaya, yeşil alanlara, kültür ve sanat alanlarına ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket edilmelidir

Kent yönetimi, ekoloji örgütleri, STK’lar, demokratik kitle örgütleri, TMMOB, Tabip Odası, Baro gibi kamusal örgütlerle birlikte, onların görüşleri alınarak yürütülmelidir.

Ege Bölgesi’nin enerji tesislerine açılması; bu bölgedeki verimli tarım arazilerinin yok edilmesi yolundaki girişimlere, projelere yerel yönetimler kesinlikle karşı çıkmalı; halkla birlikte tepki göstermelidir.

Kâr ve rant uğruna, kısa vadeli günlük politikalarla kültürel, sosyal, doğal varlıkların hiçe sayıldığı; değerlerin talan edildiği bu dönemde, EGEÇEP, yerel yönetimlerin bu olumsuz gidişe karşı çıkmaları, halkın çıkarlarını korumaları gerektiğini önemle belirtir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Yerel Yönetimler, demokratik, katılımcı, özgürlükçü, şeffaf ve ekolojik bir anlayışla yapılanmalıdır.

EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU (EGEÇEP) YÜRÜTME KURULU