Seferihisar ve Urla’daki rant planları iptal edildi

2,895 total views, 3 views today

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Urla ve Seferihisar için çıkardığı nazım planı mahkeme tarafından iptal edildi.

Seferihisar ve Urla'daki rant planları iptal edildi

İzmir Seferihisar ve Urla’da yaklaşık 565 hektarlık alanı kapsayan nazım imar planı değişikliği yargıdan döndü. Mimarlar Odası Başkanı H. İbrahim Alpaslan geniş tarım arazilerinin imara açılmak istendiği uyarısında bulunarak İzmirlilerin mücadelelerine destek vermesini istedi.

TMMOB Mimarlar Odası’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Urla ilçesi Bademler Mahallesini de kapsayan alanda yaptığı nazım imar planı değişikliğine yönelik açtığı davada yargı planın iptaline kararı verdi.

Mimarlar Odası, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2017 tarih ve 05/995 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin birçok parselde kullanım ile yapılaşmaya ilişkin kararları değiştireceğini ve değişikliğin planlama ilke ve esasları ile yasal mevzuata aykırılık gösterdiğini öne sürerek 2018 yılında dava açmıştı.

‘AYRIMCILIK YARATACAK’

Dava dilekçesinde, İzmir-Seferihisar Karayolu boyunca Çamlı-Bademler arası yaklaşık 565 hektarlık planlama alanında mevzuatla getirilen arazi kullanım standartlarının nasıl yapıldığı, seçilen yerlerin nasıl oluşturulduğu konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmadığı, planlamanın temel ilkelerinden birinin kamu yararının korunması, kişiler arasında ayrımcılık yaratacak uygulamaların önüne geçilmesi olduğu belirtilerek ve diğer gerekçeler öne sürülerek planlamanın iptali istendi.

‘KAMU YARARINA AYKIRI’

İzmir 5. İdare Mahkemesi; dava dosyasını inceleyerek ve bilirkişi raporuna dayanarak

Kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçeler bulunmaması nedeniyle yapılan plan değişikliğinin yasal mevzuata uygun olmadığı

Davalı idarenin savunma dilekçesinde ifade ettiği yeşil alan artışının neye göre yapıldığının açıkça ortaya konulmadığı

Planda yapılacak toplam inşaat alanı ve ilave nüfusun hesaplanmadığı ve plan tekniği ve yasal mevzuat gereği bu ayrıntıların herhangi bir yoruma yer vermeyecek açıklıkta plan açıklama raporlarında belirtilmiş olması gerekliliği

Ticaret Alanı’ olarak belirlenen alanların arazi kullanım kararlarının ‘Ticaret + Konut Alanı’na (TİCK) dönüştürülmesi sonucu alanda ilave nüfus yaratılmış olmasına karşın bu nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarında ise herhangi bir artış sağlanmadığı

Alanın kuzeyinde yer alan 15 metrelik taşıt yolunun 792 ve 603 nolu parselleri koruyacak biçimde kuzeye doğru kaydırıldığı bu kaydırma sırasında ‘Turizm Tesis Alanı’nın küçüldüğü, yerleşim alanlarının kuzeye doğru kaydırıldığı bu kaydırılma sonrasında boşalan alanın ‘Konut Gelişme Alanı’ olarak belirlendiği

Bu kapsamda yapılan plan değişikliğinin planlama ilke ve esasları ile yasal mevzuata aykırılık gösterdiği görüş ve kanaati sonrasında istinaf yolu açık olmak üzere  dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

TİCARET ODASI ESKİ BAŞKANINA AİT PROJE

Söz konusu alanda İzmir Ticaret Odası Eski Başkanı Ekrem Demirtaş’ın İTOKENT2,  Oyak İnşaat’ın 1000 konutluk projesi gibi bölgeyi konut yapılaşmasına açacak projeler yer alıyor.

‘YAPILAŞMA BASKISI ARTIYOR’

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan, son yıllarda rant çevrelerinin baskısıyla tarım, orman  alanları ve kamusal alanların konut alanına çevrilme baskısının arttığına dikkat çekti. Alpaslan, yerel yönetimler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  imar planlarında bütünsel ya da parçacı değişiklikleri sıklaştırdıklarını söyledi.

H. İbrahim Alpaslan, İzmir’de bu değişimlere karşı mücadelenin yalnızca oda ve sivil toplum örgütlerinin mücadelesine bırakılmaması gerektiğini belirterek yeşili, doğayı seven ve bu kentin geleceğinde kendini paydaş olarak görenleri, süreci dikkatle takip etmeye çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)