Güzelçamlı’da yat limanı projesi davalık oldu

2,526 total views, 3 views today

09 Mayıs 2019 14:33


https://www.evrensel.net/haber/379043/guzelcamlida-yat-limani-projesi-davalik-oldu

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan “ÇED Olumlu” raporunun iptali için dava açıldı.

Güzelçamlı'da yat limanı projesi davalık oldu

Fotoğraf: Avukat M. Bülent Tokuçoğlu ANASAYFA ÇEVREPaylaş

Özer AKDEMİR

Aydın Çevre İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesi Güzelçamlı’da “Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi” için geçtiğimiz ay verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açıldı.

Kuşadası’nda yaşayan 5 yurttaş tarafından Aydın İdare Mahkemesine açılan davada, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde bulunan projenin imar planlarının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası yasaya aykırı olduğu dile getirildi.

BALIKÇI BARINAĞI YAT LİMANI YAPILACAK

Davanın avukatı M. Bülent Tokuçoğlu tarafından mahkemeye verilen dilekçede, gerçekleştirilmesi amaçlanan proje ile 100 tekne kapasiteli barınağın 200 tekne kapasitesine çıkarılması, 3 adet feribot yanaşma yeri ve 200 tekne kapasiteli yat limanı inşa edilmesi planlandığı ifade edildi.

Proje tamamlandığında, mevcut durumdaki balıkçı barınağı, yatlara hizmet verilen yat limanı, günübirlik feribot seferlerinin yapıldığı ve çeşitli birimlere sahip bir komplekse dönüşeceğinin belirtildiği dilekçede, “Deniz üzerinde, yat limanı ve feribot yanaşma yerlerinin dalgakıranları, yat limanı ve feribotların yanaşma yerlerinin ve çeşitli sosyal tesislerin inşa edilmesi için, denize doğru dolgu alanının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

Fotoğraf: Avukat M. Bülent Tokuçoğlu

MİLLİ PARKTAN GÖRÜŞ BİLE ALINMAMIŞ!

Proje alanın batısında, ülkemizin korunan alanlarından olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkının yaklaşık 1 km mesafede yer aldığının belirtildiği dilekçede, “Dilek Yarımadası Önemli Doğa Alanı sınırları içerisindedir. Alanda endemik ve dar yayılışlı birçok bitki türü bulunmaktadır. Yarımadanın tüm kıyıları dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için önde gelen yaşam alanlarındandır. Sahip olduğu doğal değerler doğrultusunda, önemli doğa alanı olarak belirlenen bir alanda, dip taraması, deniz dolgusu gibi alanın doğal yapısını tamamen değiştirecek faaliyetler gerçekleştirilecek ve projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgede yoğun bir deniz trafiği yaşanacaktır” görüşlerine yer verildi.  

Çizim, söz konusu projenin ÇED dosyasından alınmıştır

ÇED Raporunda, önemli doğa alanına, bu bölgede yaşayan türlere hiç değinilmediğine dikkat çekilen dilekçede, “ÇED raporu hazırlanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmamış, imar planında belirtilen zorunluluğa uyulmamıştır.Bu yönüyle de ÇED raporu eksik düzenlenmiş olup, ÇED Olumlu kararı iptal edilmelidir” denildi.  

OLMAYAN KANALİZASYON ÇED RAPORUNDA!

ÇED Raporu’nda fiili gerçeğe aykırı tespitlerin olduğunun ileri sürüldüğü dilekçe de “Projenin işletme aşamasında, limanda çalışan personel ve birimlerden bulunan kişilerden kaynaklanan evsel atık sular, Belediyeye ait kanalizasyona verilecektir” denilmiştir. Oysa projenin gerçekleştirileceği yerde Belediyeye ait hiçbir biçimde kanalizasyon tesisi yoktur” örneği verildi. Dilekçe de ayrıca ÇED Raporunda kümülatif etkilerin değerlendirilmesinin yapılmadığı, sosyoekonomik çevrede olabilecek değişikliklere ve bu değişiklerin yaratacağı etkilerin değerlendirilmesine de ÇED raporunda yer verilmediği dile getirildi. Projenin ulusal ve uluslararası birçok yasa ve sözleşmeye de aykırı olduğunun altının çizildiği dilekçede, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde çevre sağlığı ve canlı yaşamı için yaratacağı tehlike ciddi olup, daha sonra verilecek yürütmeyi durdurma kararının hiç bir etki ve katkısı olmayacaktır. Bu nedenle dava konusu işlemin derhal yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.