HASANKEYF SULAR ALTINDA BIRAKILAMAZ!

1,644 total views, 6 views today


23.07.2019

12 bin yıllık bir tarihe sahip Hasankeyf kentini ve Dicle vadisini kurtarmak için halâ umudumuz var!
Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Baraj Projesi bir an önce durdurulmalıdır!
Geçen ay (10 Haziran’da) gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı.
Bir açık hava müzesi özelliğini taşıyan Hasankeyf, tarih öncesi dönemlerden başlayarak Helenistik dönemden Büyük Selçuklular’a kadar pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanıdır.
Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajısu tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak.
Antik kentin üzerine kurulduğu kaya kütlesinin, Dicle Nehri ve onunla birleşen küçük akarsuların 100 binlerce yıllık aşındırması sonucu meydana geldiği düşünülmektedir.
Hasankeyf ve çevresini besleyen Dicle nehrinin alüvyonları altında, İnsanlık tarihine ışık tutacak daha kim bilir kaç uygarlığın kalıntıları var!Hasankeyf’de 1986’dan beri kazılar yapılmasına rağmen en fazla yüzde 10’unun kazılabildiği, uzmanlarca ifade edilmekte.
Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Binlerce başka canlı da sular altında kalacak ya da göç etmek zorunda bırakılacak. Belki de henüz saptanmamışbazı endemik bitki türleri de sulara gömülecek.
Kısacası Dicle vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak.
Bazı yerbilimcilerin, “Ilısu barajının fay hattı üzerinde olduğu ve bu nedenle zeminin zayıf olduğu” yönündeki görüşleri de önem taşımaktadır. Bu özellikleri taşıyan bölgelerde depremlerin etkisibüyük olmakta; felaketler yaşanabilmektedir.
Barajların ortalama ömrü elli yıldır. Elli yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak.

Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken, ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi, 2013 yılında ilgili idari mahkeme tarafından, ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi.
Hasankeyf’in,Allianoi gibi sular altında kalmaması için biz EGEÇEP olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz!Anımsanacağı gibi 2010’da, kapalı kapılar ardında alınan bir kararla, daha hukuk süreci bitmeden Allianoi kille kaplanıp suya gömülmüştü. Henüz yalnızca % 20’si kazılabilmiş olan Allianoi antik kentinde, insanlık için önemli ve değerli olabilecek arkeolojik kalıntılar Yortanlı barajının suları altında bırakılmıştı.
Hasankeyf’in de aynı akıbete uğramaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Hasankeyf, enerji bahanesiyle sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir!
Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf’in korunarak geleceğe taşınmasının, tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle, herkesi Hasankeyf’in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz.
HASANKEYF İÇİN GEÇ DEĞİL!
Ege’den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz:
Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir!
Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır!

EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU (EGEÇEP)
Dönem Eşsözcüleri
Alime Yalçın Mitap- Hüsnü Dilli
İletişim: egecepsozcu@gmail.com