HAK ARAMA MÜCADELESİNİN YILMAZ NEFERLERİ BAROLARIMIZI KUTLUYOR BAROLARA YAPILAN BASKILARI KINIYORUZ

2,366 total views, 3 views today

24.06.2020

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Halkımız

Doğayı korurken, ekolojik yıkıma karşı mücadele ederken, en önemli güçlerimizden biri hukuktur, hukuk alanında verdiğimiz mücadeledir. Doğa için verilen mücadelelerin olmazsa olmaz bir bileşeni olan Barolar, bu dönemde hiç olmadığı kadar baskı ve saldırı altındadır. Yapılmak istenen yasa değişikliği, halkın hak arama mücadelesinin önünü kesmek, doğayı savunan kişi ve örgütleri etkisizleştirme amacı da gütmektedir.

Barolar, hukukun adil bir şekilde oluşması, halkın, doğanın, emeğin, kadınların, çocukların, mültecilerin haklarının savunulmasının yanı sıra demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, anayasal haklarımızın koruyucusudur. 

Siyasal iktidar, giderek arttırdığı baskılara karşı halkın yanında yer alan Baroları zayıflatmak, bölmek ve kendisine bağımlı hale getirebilmek amacıyla, Baroların seçim sistemini değiştirerek, özellikle üç büyük ilde yandaş barolar oluşturma peşindedir. 

Çoklu baro sistemi kurularak, baroların işlevsizleştirilmesine yönelik hazırlanan yasa taslağına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek, taslağı protesto etmek ve bu taslağın geri çekilmesi isteklerini dile getirmek amacıyla, bulundukları illerden “Savunma Yürüyor” şiarı ile Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen baro başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’ya ulaştıklarında Valilik tarafından engellenmiş, ardından etrafları bariyerlerle çevrilip bunların dışına çıkmalarına ya da dışarıdan içeri girilmesine izin verilmemiştir. En temel insani gereksinimlerini karşılamaları dahi engellenmiştir. Gece yağmurda battaniye verilmemiş, dışardan sandalye, oturma grubu alınması engellenmiş, Başkanların ihtiyaçlarını giderdiği kafeterya, sosyal mesafe kuralları bahane edilerek kapattırılmış, Baro Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri eziyete maruz bırakılmıştır, fiili bir gözaltı uygulanmıştır. Baro başkanlarını kanunsuz emir vererek engelleyen, eziyete, işkenceye ve kötü muameleye maruz bırakan kanunsuz emri verenler ve bu emirleri uygulayanlar yargılanmalıdır.

Bu süreçte, tüm yurtta avukatlar, Ankara’da engellenen temsilcilerini desteklemek amacıyla eylemler gerçekleştirmiştir. 28 saatin sonunda direnişleri, örgütlü mücadeleleri başarıya dönüşen Baro başkanları ve baroların yönetim kurulu üyeleri, avukatları temsilen Anıtkabir’de yapılması planlanan basın açıklamasını gerçekleştirebilmiştir. 

Yıllardır, ekoloji mücadelesinde bizlere karşı yürütülen baskılar ve hukuksuz uygulamalar, bu kez Baroların ve onların üyesi on binlerce avukatın düşüncelerini ifade etmelerinin engellenmesine kadar varmıştır. Anayasal haklarını kullanamaz hale getirilen avukatlar bizlere göstermektedir ki hukuk devleti olduğu iddia edilen ülkemizde, yurttaşlar hukuksal açıdan güvende değildir.

Doğanın, halkın, emeğin yanında yer alan diğer meslek odalarının yanı sıra Baroların da etkisizleştirilmesi amaçlanmaktadır.  Hiçbir aykırı görüş ve sesin duyulmasına izin verilmeyen, düşünce ve ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı, otoriter bir siyasal düzenin yerleştirilmek istendiği açıkça bellidir.

Bir çevre/ekoloji örgütü olarak EGEÇEP, bu haklı mücadelelerinde avukatlarımızın yasal meslek örgütü olan Baroların hak arama mücadelesini sonuna kadar destekliyor ve iktidarı “yasa değişikliği teklifini geri çekmeye” davet ediyoruz. Doğayı savunmak, yaşam hakkını savunmaktır, toplumsal düzenin doğayla uyumlu olmasını savunmaktır, demokratik toplumu savunmaktır. Tüm bu mücadelelerimizde, avukatlarımız bizimle birlikte özveriyle mücadele yürütürken, bizler de onların mücadelesinde onları yalnız bırakmayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Baroların susturulması, halkın susturulmasıdır, doğayı savunan yaşam savunucularının susturulmasıdır, kabul etmiyoruz ve her türlü meşru yolla Barolarımızın mücadelesini destekliyoruz. Güçlü Baro, hukuk, adalet ve hak arama mücadelesinde Güçlü Yurttaş demektir.  Tüm topluma örgütlü mücadeleleriyle, kararlılıklarıyla örnek olan, vazgeçmeyen, teslim olmayan, biat etmeyen Barolarımızı ve değerli üyeleri Avukatları kutluyoruz.

EGEÇEP YÜRÜTME KURULU ADINA

EŞ SÖZCÜLER

Berna BABAOĞLU ULUTAŞ             Ali Osman KARABABA