KAZDAĞLARI DİRENİŞİNİN YILDÖNÜMÜNDE YETKİLİLERE SESLENİYORUZ: KAZDAĞLARI TALANI SON BULSUN

2,045 total views, 3 views today

25.07.2020

Değerli Basın Emekçileri, Sayın Halkımız

Ülkemizin doğal güzellikleri, eşsiz havası, tarihi zenginlikleriyle ünlü alanlarından Kazdağları, son yıllarda bu özellikleriyle değil, altın madeni şirketlerinin talanı ile gündemden düşmüyor.

Bildiğiniz gibi, başta Kanada şirketi Alamos Gold olmak üzere onlarca altın madeni şirketininun, Kazdağları’nı yağmalamasına engel olmak amacıyla 25 Temmuz 2019’dan bu yana Kirazlı/Balaban mevkiinde direnişte bulunan doğa savunucusu dostlarımıza, önce orayı terk etmeleri tebliğ edilmiş sonra da birkaç kez para cezası verilmişti. Para cezası ile yetinilmeyip doğamızı yılmadan savunan bu arkadaşlarımıza fiili bir müdahale de yapılması endişemiz ise sürmektedir.

Bu vesile ile Çanakkale Valiliği’ni, Kirazlı/Balaban mevkiinde direnen arkadaşlarımız için haksız yere konan “Orman Bölge Müdürlüğü’nün izni olmadan ormanlık alanlara girilmesi, konaklanması, gecelenmesi, drone uçuşu, gösteri, toplantı, program yapılması” yasağını da kaldırmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki tanımlanan yasak, Balaban tepesinde direnen arkadaşlarımızı kapsamamaktadır. Çünkü onlar ormanlık alanda piknik yapmıyorlar, temiz hava almak için kamp da kurmuş değiller. Ayrıca “salgınların ekolojik yıkımlarla ilişkisinin birçok bilimsel yayınla gösterildiği” günümüz koşullarında arkadaşlarımızın, şirketin yörede gerçekleştirdiği ekolojik yıkımı önlemeye ve belgelemeye çalıştığı da unutulmamalıdır.

21 nisan tarihli basın açıklamamızdaki çağrılarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz:

–    Madencilere değil doğaya sahip çıkın,

–    Madencileri değil, doğayı, yaşamı savunan gençlerimizi koruyun,

–    Olası doğa tahribatını belgelemek dışında amacı olmayan drone uçuşları üzerindeki yasağı kaldırın.

–    Alamos Gold’un ruhsat süresi sonlandığı halde faaliyetleri devam etmektedir. Bu maden başta olmak üzere tüm altın madenleri derhal kapatılmalıdır. Bu duruma, yasadışı olarak göz yuman yetkililer hakkında soruşturma başlatılmalıdır

–    Halen, yüzbinlerce ağaç keserek doğa talanını devam ettiren Alamos Gold ve diğer maden şirketlerinin bu talanı önlenmeli, verdikleri zararlar tazmin ettirilmelidir.

–    Kaz Dağları talanına karşı sürdürülen nöbeti bitirme amacıyla verilen tahliye kararından kesinlikle geri dönülmeli, verilen para cezaları iptal edilmelidir.

Pandemi koşullarında dahi, mücadeleden vazgeçmeyen “Kaz Dağları Yaşam Savunucuları”nın yanında yer alacağımızı, her türlü yasal ve meşru direnme hakkımızı kullanarak, Kaz Dağlarını ve “Kaz Dağları Yaşam Savunucularını” her türlü meşru yollarla savunacağımızı, başta iktidar olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz.

Tekrar ediyoruz Onlar, ceza değil ödülü hak ediyorlar!!!

Şimdi bir kez daha belirtiyoruz ki Kazdağları Direnişçileri yalnız değildir, doğa direnişçilerine desteğimiz devam etmektedir ve Kazdağları talancıları bölgeyi terkedinceye kadar da devam edecektir.  

EGEÇEP YÜRÜTME KURULU ADINA

EŞ SÖZCÜLER

Berna BABAOĞLU ULUTAŞ  Ali Osman KARABABA