Ekoloji Birliğinden Türkiye Barolar Birliği’ne açık çağrı

2,048 total views, 3 views today

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE AÇIK ÇAĞRI
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi avukatların tasfiye edilmesini protesto ediyoruz.
2011 yılında kurulan, kurulduğu günden bu yana ülkedeki ekoloji mücadelesinin hukuk ayağında önemli bir boşluğu dolduran komisyonda gönüllü olarak görev alan avukat dostlarımızın, herhangi bir gerekçe gösterilmeden tasfiye edilmesini ekoloji mücadelesine hem hukuken, hem ahlaken yapılmış büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz.
TBB’nin başkanlığını yapan Metin Feyzioğlunun ükedeki ekolojik sorunların başlarında gelen, doğa talanı ve katliamının en çok yaşandığı faaliyet alanlarından birisi olan altın madencilerinin avukatlığını yapması Çevre ve Kent mücadelesinde daima halkın yanında olan bu avukat dostlarımızın neden tasfiye edildiğine dair açık bir ipucu vermektedir.
TBB’yi bir an önce yaptığı yanlıştan dönmeye, baroların hak ve görev tanımı arasında yer alan kamu yararına, tüm canlıların yaşam hakkını gözeten, hukuktan, insan haklarından, doğadan yana bir çizgiye dönmeye davet ediyoruz.
EKOLOJİ BİRLİĞİ